P’s

Wat was het toch eigenlijk allemaal betrekkelijk eenvoudig. Marketing was een vakgebied waar driftig op los gefilosofeerd kon worden in een enigszins beperkte omgeving. De basis voor dit denken waren de door de Amerikaan E. Jerome McCarthy geïntroduceerde 4 P’s. De doorbraak van de 4 P’s is echter vooral te danken aan Philip Kotler. Zijn boeken “Marketing Management” en “Principles of Marketing” besteden veel aandacht aan deze 4 P’s. Maar de tijd schrijdt voort en al snel blijkt dat deze 4 P’s niet meer voldoende zijn. Product, Price, Place en Promotion dekken niet meer de lading.

In de jaren vooruitlopend op de digitale revolutie zien we diverse P’s gelanceerd worden. P’s als Philosophy, Perspective, Planning, and People. Ook komen we P’s tegen als Productivity, Physical Environment en Process.

Packaging and Programming zijn nieuwe varianten die vanuit de Travel industrie worden toegevoegd.

De performance industrie kan niet achterblijven en introduceert voor het gemak nog een paar P’s: Presence, Purpose, Personality, Prescience, Poise, Playfulness, Pacing and Persistence.

En als een van de laatste volgt misschien wel de allerbelangrijkste P, de P van Passion. Maar dat heeft net als veel van de bovenstaande P’s niet zo heel veel meer te maken met marketing en daar was het uiteindelijk toch allemaal om begonnen.

Na de P’s maken we even een zijsprong. De P’s veranderen in C’s.

Product gaan we veranderen in Consumer solution, Prijs krijgt als mooie titel Cost to Consumer, Plaats dopen we om in Convenience en ons aller Promotion P-tje krijgt de logische C van Communication.

Identiek aan de behoefte om meer begrippen toe te voegen aan de 4 basis C’s zien we ook hier weer een toename in het aantal C’s. We komen C’s tegen in de vorm van Consistency en ook niet onbelangrijk de C van Creativity.

Snel volgen de C’s van Competition, Collaborators en Context.

Dan verdwijnt de discussie een tijdje naar de achtergrond. De snelheid van de technologische vooruitgang zorgt voor een tempo dat we even niet bij kunnen houden met de oude P-tjes of de nieuwe C-tjes. De slideshares over Social Media, New Media en New Marketing schieten in grote aantallen over de diverse laptop schermen. Maar waar is de zekerheid gebleven. Ons oude houvast? Met name voor al die marketeers die nu leven in een landschap van minstens 88 P’s en een tiental C’s. Dan blijft de vraag toch: “What to do”?

En dan is er opeens hoop! Forrester gaat licht brengen in de duisternis.

Voor slechts $499,- kunnen we een “Risk Free” rapport downloaden dat ons alles gaat vertellen over Adaptive Brand Marketing. (http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,55526,00.html)

Rethinking Your Approach To Brands In The Digital Age. Forrester verklaart de C voorgoed tot ons historisch erfgoed. Want ze zijn weer terug. De P’s. Nee, niet de Kotler P’s maar de nieuwe, allesomvattende Forrester P’s. Let op, hier zijn ze:

permission, proximity, perception, and participation

Zou de rust nu weer terugkeren of heeft iemand nog 4 leuke C’s in de aanbieding?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s